top of page

לרכישת הספר

הספר המרתק הוא פרי עבודת מחקר מקיפה, וראוי שיהווה אבן שואבת לקהל קוראים מדיסציפלינות שונות, ובפרט לבעלי הנגישות למלאכת הדיפלומטיה, לשוחרי היסטוריה באשר הם, ולהעשרת בסיס ההשכלה הכללית בשדרה רחבה.

מחיר הספר: 100 ש"ח,
בתוספת דמי משלוח בדואר רשום

לרכישת עותק מודפס פנו למחבר:

מייל: Rafi2051@gmail.com
hanraf@013.net

טלפון: 054-7505951

לרכישת עותק דיגיטלי (בקרוב)
צילום הספר

736 עמודים | אינדקס מפורט |
כולל פתח דבר מאת מנכ"ל משרד החוץ

bottom of page