top of page

ראשי הפרקים

שער ראשון - וולטר איתן - תחנות חיים

 • הרגע ששינה את חייו של וולטר

 • וולטר אטינגהאוזן - הייעוד הציוני

 • פעילותו הציונית של וולטר בבריטניה

 • השרות ב'בלצ'לי פארק - הפן החשאי של וולטר איתן

 • המוסד להשתלמות - הנחת היסודות למינהל הציבורי למדינה שבדרך

 • מהמצור בירושלים אל חזית הדיפלומטיה

 • משרד החוץ מול אתגר בינאום ירושלים

 • משרד החוץ - 'מחלות ילדות' - חיכוכים בצמרת

 • רצח הרוזן ברנדוט והסבך הדיפלומטי בעקבותיו

 • שיחות רודוס ומרכזיותו של וולטר איתן בהובלתן

 • המשא ומתן עם עבר הירדן

 • 'וועידת לוזאן' - וולטר איתן כ'ראש גדול'

 • הקשרים עם בריה"מ ומדיניות אי ההזדהות

 • קסם המזרח - המגעים הדיפלומטיים עם הודו ועם סין

 • סוגיית פעולות התגמול

 • 'מבצע קדש' כהמחשה לפולמוס בעניין מלחמת מנע

 • המינוי לשגרירות בפאריס

 • חיבוק חם לקהילה היהודית בצרפת

 • מסעות ראשי הממשלה - בן גוריון ואשכול לפאריס

 • הפגישה הגורלית של אבא אבן עם דה-גול

 • האמברגו - סנקציה חד צדדית כלפי ישראל (לחצו כאן לקריאת הפרק)

 • דה-גול - היהדות, ההצהרה הסנסציונית ומשמעותה

 • 'מהפכת' מאי 1968 והנקודה היהודית

 • פרשת ספינות שרבורג - אקורד סיום של היחסים המיוחדים

 • פאריס - דגש חברתי ותרבותי

 • וולטר איתן כמאסטר של הסברה

 • וולטר איתן והירתמותו לשרות העלייה לישראל

שער שני - פכים דיפלומטיים
שער שלישי - וולטר איתן הפרטי והציבורי
שער רביעי - וולטר איתן הפובליציסט
שער חמישי - זוטות, חוויות ופרפראות
שער שישי - אחרית דבר
אינדקס

bottom of page